Business Vejle er en uafhængig erhvervsforening, der også er partipolitisk uafhængig.

I Business Vejle arbejder vi for at skabe gode forhold for erhvervslivet, være et samlingspunkt for erhvervslivet og være kontaktled til lokale offentlige myndigheder. Vi arbejder også for, de bedst mulige erhvervsuddannelser i Vejle området.   Når vi, som ledere i erhvervslivet har sagt ja, til både at være medlem af Business Vejle og en del af bestyrelsen i foreningen, er det ene og alene fordi, vi drives af at gøre noget godt for erhvervslivet. Det er det, der binder os sammen. Vi kender ikke hinandens politiske holdninger og det er heller ikke væsentligt for vores samarbejde.

I bestyrelsen tillader vi os at være stolte af følgende:  

Vi har fået en endnu mere åben profil i Vejle, ved at vi som erhvervsliv, kan mødes uformelt med byens borgmester en morgenstund hver måned. Vi samler erhvervslivet og ønsker hinanden god jul og godt nytår den 2. tirsdag i december hvert år. Vi sætter pris og anderkendelse på en virksomhed hvert år, der gør en positiv forskel for Vejle og Vejles omdømme med vores Well Done pris.   Samtidig arbejder vi til stadig for at medvirke til et bedre og sundere erhvervsklima i vores kommune.  Vi tror på, at vi sammen bliver rigtig gode.

Vi er i Business Vejle meget kede af, at et eksempel brugt af formanden i sin beretning på vores generalforsamling og efterfølgende tolkning på diverse medier, kunne se ud som om, at Business Vejle ønsker at blande sig i den politiske debat. Både formanden og bestyrelsen har selverkendelse nok til, at vi beklager dette, og forstår at vores formål og intention om at bringe erhvervslivets bedste interesser frem i dette tilfælde ikke virkede efter hensigten.   Når det er sagt, håber vi på et fortsat tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem Vejle Byråd, de enkelte byrådsmedlemmer og Business Vejle.   På baggrund af dette og for at understrege Business Vejles partipolitiske neutralitet, har vi  ikke ønsket at være medarrangør af det planlagte vælgermøde i DGI huset til efteråret.

Venlig hilsen Formand Finn Dyhre Hansen

På bestyrelsens vegne

————————————————————————————————————————————————-

BusinessVejle er et professionelt netværk der inspirerer, skaber relationer og påvirker erhvervslivet i og omkring Vejle. Foreningen tæller både iværksættere og veletablerede virksomheder.

Det er vores ønske, at BusinessVejle er stedet, hvor vi kommer tættere på hinanden og effektivt kan skabe nye muligheder for vækst og udvikling til gavn for alle. BusinessVejle er ledet af en bestyrelse, der sammen med et sekretariat sikrer fremdrift og et udbud af aktuelle arrangementer samt tilbyder gode rabataftaler på bl.a. telefoni og brændstof.

BusinessVejle er en fusion mellem Vejle Erhvervsklub og Vejle Handelskammer og tæller i dag godt 220 medlemmer. Og der er plads til mange flere. Vi glæder os til at byde velkommen i vores netværk og at se dig til kommende arrangementer.

Bliv medlem og opbyg et netværk tæt på
Bliv medlem

Mission

BusinessVejle er et professionelt netværk der inspirerer, skaber relationer og rammebetingelser for erhvervslivet i tæt samarbejde med virksomhederne og Vejle Kommune.

Vision
BusinessVejle vil være erhvervslivets talerør og dymano for erhvervslivet i Vejle kommune.