Login

Register

Login

Register

Indflydelse

Netværk er en af de stærkeste måder at møde nye mennesker på. I BusinessVejle mødes nye og etablerede forretningsfolk på tværs af brancher og aldre. Det giver mulighed for både nytænkning og erfaringsudveksling til gavn for forretningen og styrker engagementet i det lokale område.

BusinessVejles bestyrelse eller af bestyrelsen udpegede repræsentanter sidder i forskellige udvalg – her ses den aktuelle liste. Hvis du har input til nogle af områderne, er du naturligvis velkommen til at kontakte de respektive medlemmer.

Jydsk Handelskammer, Finn Dyhre Hansen
H. Chr. Petersen og Hustrus Legat, Finn Dyhre Hansen
Produktionsskolen Datariet, Kurt Søndergaard
Vejle Produktions- og uddannelsescenter Sandagergaard, Karsten Mørk
Provinshandelskammeret, Finn Dyhre Hansen
Alternative Ungdomsboliger, Finn Dyhre Hansen & Tommy Sørensen (økonomi)
Campus Vejle, Finn Dyhre Hansen & Morten Hansen
Vejle Handelstands Understøttelsesudvalg, Mogens Thyssen
Vejle Iværksætter- og udviklingsfond, John Bille
Vejle Ungdomsskole, Søren Petersen
LLU-udvalget Campus Vejle, Poul Iversen