Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamling

Generalforsamling og uddeling af Well Done prisen

 

Program

 

Kl. 16.00      Velkomst v/formanden

 

Kl. 16.15       Generalforsamling (se dagsorden nedenfor)

 

Kl. ca. 16.45  Pause

 

Kl. ca. 17.10  Uddeling af Well Done prisen v/Peter Skou

 

Kl. ca. 17.30  Kort præsentation af PwC

 

Kl. ca. 18.00  Let buffet

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

 

Pkt. 1. Valg af dirigent


Pkt. 2. Formandens årsberetning
 
Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 
Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


Alle bestyrelsesmedlemmer på valg skal vælges for en 2-årig periode i henhold til vedtægternes punkt 5.2. Da Pieter Mouritsen (valgt for en 2-årig periode ved generalforsamlingen 2022) ønsker at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen, skal der endvidere vælges et nyt bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode i stedet for Pieter Mouritsen.

På valg er:
Susanne Skovbjerg - modtager genvalg
Pia Jakobsgaard-Iversen - modtager genvalg
Frank Ludvigsen -  modtager genvalg 

Bestyrelsen indstiller til at:
- Susanne Skovbjerg genvælges for en periode på 2 år
- Pia Jakobsgaard-Iversen genvælges for en periode på 2 år
- Frank Ludvigsen genvælges for en periode på 2 år
- Allan Christensen vælges som nyt bestyrelsesmedlem for en periode på 1 år 

 

Pkt. 5. Valg af revisor
 
Pkt. 6. Indkomne forslag


Der er ikke kommet nogen forslag inden deadline 15. februar 2023.

Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent

 

Bestyrelsen indstiller til, at medlemskontingentet for 2023 fastholdes på 2.000 kr. pr. år.


Pkt. 8. Eventuelt

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Der pålægges et no-show gebyr på 150,00 kr.


INFO

30. mar 2023 kl. 16:00 - 20:00

PWC
Herredsvej 32,
7100 Vejle

Gratis