Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 21. marts 2019

25. marts 2019

Kære medlemmer

 

Først og fremmest tak til jer, der deltog i vores generalforsamling. Personligt synes jeg, at vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag/aften under uformelle former, men stadig under hensyntagen til de krav og opfyldelse af vedtægterne, som en generalforsamling nu skal indeholde.

 

Det er meget i vores ånd i bestyrelsen at afholde events netop på denne måde, hvor man har muligheden for at møde og dermed snakke med mange forskellige personer.

 

Til jer som ikke deltog kan jeg oplyse, at vi efter generalforsamlingen konstituerede os med undertegnede som formand og Arne Kristensen som næstformand. Ved førstkommende møde håber vi, at Finn Dyhre Hansen kan deltage, for at vi dermed kan hylde ham for hans store indsats for BusinessVejle.

 

Referatet fra generalforsamlingen inkl. budgettet for 2019 vil blive lagt på hjemmesiden snarest muligt.

 

I skal også vide, at vi i bestyrelsen har besluttet at afholde et bestyrelsesseminar inden sommerferien, hvor vi vil tegne de første streger til de næste 12 – 24 måneders strategi for BusinessVejle. En ting er dog helt sikkert: vi vil rigtigt gerne have flere medlemmer, og jeg appellerer hermed til, at hvert medlem i foreningen kigger rundt i sin bekendtskabskreds og vil prøve at skaffe blot ét nyt medlem. Hvis dette lykkes, vil vi med et snuptag blive en forening af en væsentlig størrelse og dermed med væsentlig indflydelse. Så det håber jeg, I vil hjælpe os med.

 

På forhåbentligt glædeligt gensyn til vores næste event, som er et gå-hjem møde med emnet ”Digitalisering” den 30. april hos Danske Bank. Sæt gerne kryds i kalenderen; separat indbydelse udsendes senere.

 

Med venlig hilsen

Peter Skou

Bestyrelsesformand