Vejle Erhverv kører grønt

Vejle Erhverv kører grønt

Grøn energi i Vejle

03. oktober 2021

Vejle Kommune reducere CO2 udledningen

V/Michael Sloth, direktør for Teknik og Miljø, Vejle Kommune.Klimaplanen sætter retning for kommunens arbejde med at opnå målet om klimaneutralitet i 2050 og delmålet om 70 % nedbringelse af CO2-udledningen i 2030.

 

Brug ladestander – og brug den rigtigt

V/Foreningen Elbilby.Det kan være svært at skelne fup og fakta fra hinanden, når det kommer til elbilsmarkedet og ladestanderbranchen. Derfor hjælper Foreningen Elbilby Vejle Erhverv godt på vej med at køre grønt i et oplæg, der beskriver status quo på elbilsmarkedet i Danmark.

 

 

John Nyhøj Kristensen, direktør i Base2Charge.Om overvejelserne bag at starte en ny virksomhed helt fra bunden af. Hvordan rammer man ind i den blå plet i et RED Ocean duopol marked?

 

Den samfundsøkonomiske udvikling af elnettet

I respekt for elbilernes udvikling v/Charles Nielsen, Trefor.De fleste er enige om, at elbilerne er kommet for at blive. Det stiller krav til elnettet, der skal levere den ladekapacitet, der er nødvendig, når den danske bilflåde skal elektrificeres. Dette kalder på en stadig fornyelse og renovering af elnettet i Trekantområdet, således det kan leve op til de nuværende behov med respekt for det fremtidige behov.

 

Virksomheder kender ikke CO2-udledning fra transport

Gladsaxe case v/Frank Buchmann, managing director Greenway Logistics.Der er et stort potentiale i at reducere CO2-udledningen ved at organisere gods- og varetransport mere hensigtsmæssigt. Det kræver, at man kender sit CO2-aftryk i hele transportkæden. Hør om Gladsaxe Kommune Casen, hvor fem virksomheder deltog i et pilotprojekt, der giver viden om bæredygtige logistikløsninger.

 

Elbilerne kommer!

V/Maja Sig Vestergaard, (e-)mobilitetsplanlægger Rambøll.

I oplægget dykker vi ned i, hvordan fremtidens bilpark kommer til at se ud. Hvor mange elbiler kan vi forvente at se på vejene, og hvordan kommer vi til at lade? Hvad betyder det for os, som er bilister, og alle dem der ejer bygninger? Og hvad kan virksomhedernes rolle være i omstillingen af bilparken? Kom og hør nogle bud på svar på disse spørgsmål.