Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldighed 
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder ved såvel tegning af medlemskab i foreningen som ved medlemmernes tilmeldelse til foreningsarrangementer.

Etablering af salgsaftalen
Alle tilbud fra BusinessVejle afgives uforbindende, salgsaftalen oprettes først ved BusinessVejles accept af tilmeldingen.
Kun medlemmer og disses ansatte kan tilmeldes arrangementer afholdt og udbudt af BusinessVejle. Ved tilmeldingen angives deltagernes navne.
Der kan ske overdragelse til en anden inden for samme firma uden beregning. Men BusinessVejle skal underrettes om dette på info@businessvejle.dk
Tilmelding kan annulleres indtil en uge før arrangementet. Herefter kan tilmeldingen ikke annulleres og medlemmet må betale fuld pris.

Pris
Alle priser er i danske kroner. Beløbet for deltagelse i arrangementerne er oplyst med og uden moms. Kontingent er excl. moms.

Betaling 
Betaling skal ske i henhold til ordrebekræftelse eller senest den på fakturaen angivne sidste rettidige betalingsdag. Er ingen betalingsbetingelser eller betalingsdag anført, skal betaling ske ved modtagelse af ydelsen.
Ved køb af arrangementer sker betalingen forud.
Betalingen sker elektronisk og medlemmet printer selv kvitteringen.
Der kan betales med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard og Maestro.
Prisen ved afholdte arrangementer er ens uanset om man deltager i spisning.
Sælger har – såfremt omstændighederne betinger det – ret til at fravige de aftalte betalingsbetingelser for hvert enkelt arrangement.

Ansvarsbegrænsning
Såfremt BusinessVejle som følge af misligholdelse af aftalen kendes erstatningsansvarlig, kan erstatningsansvaret aldrig overstige nettosalgsprisen for det solgte.
Et evt. erstatningsansvar kan aldrig omfatte driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab.
BusinessVejle hæfter ikke for sine leverandørers fejl i videre omfang end leverandøren selv.

Force Majeure 
I tilfælde af force majeure, som f.eks. arbejdskonflikter, brand, skibsforlis, offentlige restriktioner m.v., som forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld, er BusinessVejle ansvarsfri ved manglende eller forsinket levering.

Transport, rettigheder og forpligtelser
BusinessVejles er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.

Fortrydelsesret
I HENHOLD TIL FORBRUGERAFTALELOVEN § 17 STK. 2 JF. § 9 STK. 2 NR. 2A ER KØB AF BILLETTER IKKE OMFATTET AF FORTRYDELSESRETTEN

 

Udmeldelse

Opsigelse kan se ved at sende en mail på info@businessvejle.dk senest d. 31.12 og opsigelsen er gældende for efterfølgende år.


Adresse
BusinessVejle
Spinderihallerne

Spinderigade 11, G11
Tel.: 2497 1810
info@businessvejle.dk
CVR: 13 08 97 01


Bliv medlem og opbyg et netværk tæt på

BusinessVejle er et professionelt netværk der inspirerer, skaber relationer og påvirker erhvervslivet i og omkring Vejle.
Foreningen tæller både iværksættere og veletablerede virksomheder.

Bliv medlem