Bestyrelsesnetværk - er din virksomhed klar til en bestyrelse

Bestyrelsesnetværk

BESTYRELSESNETVÆRK
Bestyrelsesarbejdet i transformation – vær på forkant med nye tendenser og opdag værdien af en bestyrelse
I en konstant skiftende forretningsverden står virksomheder over for komplekse udfordringer, og det har skabt øget fokus på vigtigheden af en bestyrelse. En velstruktureret bestyrelse kan være nøglen til at navigere gennem usikkerhed og skabe en bæredygtig fremtidsvej.


Bestyrelsesarbejdet har de seneste år gennemgået en markant transformation. Én af hovedårsagerne til denne udvikling ses tydeligt i ændringerne i Selskabslovens §112, som har skabt et væsentligt paradigmeskifte fra de såkaldte “tantebestyrelser” til mere professionelle bestyrelser bestående af flere eksterne rådgivere. Mange SMV-virksomheder overvejer derfor at etablere et advisory board/bestyrelse eller at professionalisere det eksisterende advisory board/bestyrelse.


Samtidig befinder vi os i volatile tider, der udfordrer virksomheders forretningspraksis på helt andre niveauer end før set. COVID-19 pandemien taler for sig selv. Nu kigger vi ind i en tid med flere og større geopolitiske og samfundsmæssige kriser. Krisestyring er blevet en central disciplin i bestyrelseslokalet og i virksomheders daglige drift, og behovet for
overvågning og en stærk og robust risikostyring i bestyrelsen er vigtigere end nogensinde før.


Bestyrelsens sammensætning og kvalifikationer er derfor afgørende i disse tider. Der er brug for mangfoldige bestyrelser, der har evnerne og kompetencerne til at lede agilt og føre
vores virksomheder gennem krisetider, hvor usikkerheden er stor. For det er netop i krisetider, at bestyrelserne for alvor skal træde i karakter og vise deres værd. De påtager sig nemlig et væsentligt ansvar for både at udvikle og lede vores virksomheder helskindet gennem foranderlige tider.


DET PRAKTISKE
Formål:
Netværket er et eksklusivt samarbejde mellem AROS BOARD og BusinessVejle, hvor målet er at klæde netværkets medlemmer på med viden og konkrete værktøjer til det professionelle og værdiskabende bestyrelsesarbejde. Netværksmøderne faciliteres af Lars Hovgaard, senior konsulent i AROS BOARD.
Målgruppe:
Netværket henvender sig til bestyrelsesinteresserede samt nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i Vejleområdet. Der optages 20
medlemmer.
Mødetid og lokation:
Netværket mødes én gang i kvartalet fra kl. 07.30-09.30 på udvalgte virksomheder i Vejleområdet. Hvert møde starter med morgenmad og netværk efterfulgt af oplæg og gruppearbejde ud fra mødets tema.


Årligt medlemskab:
For deltagelse på alle fire netværksmøder: 1.495 kr. + moms
For deltagelse på ét netværksmøde: 995 kr. + moms
(inklusiv et eksemplar af bogen “De 7 trin - en manual til bestyrelsesarbejde i praksis” til en værdi af 300 kr.)


Tilmelding:
Tilmeldingen foregår via BusinessVejles hjemmeside - www.businessvejle.dk - under fanen med events.


Bliv medlem og opbyg et netværk tæt på

BusinessVejle er et professionelt netværk der inspirerer, skaber relationer og påvirker erhvervslivet i og omkring Vejle.
Foreningen tæller både iværksættere og veletablerede virksomheder.

Bliv medlem